สอมธ. แจ้งเวลาเปิด-ปิดทำการ ในช่วงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปิดทำการชั่วคราว