ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด เรื่อง สอมธ. ปิดสถานที่ชั่วคราว ระหว่างวันที่ 2 -12 เมษายน พ.ศ. 2563