คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดี กับสถาบันไทยคดีศึกษา เนื่องในโอกาส ครบรอบ  49 ปี  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมคึกฤทธิ์ มธ. ท่าพระจันทร์