ภาพข่าวกิจกรรม

รายงานต่างๆ...

ชี้แจงเรื่องหุ้นกู้การบินไทย

{{title}}

รายละเอียด

...

รายงานย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน

รายงานย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 รายงานย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ...

รายละเอียด

...

สอมธ. กำหนดให้สมาชิกยื่นรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2563

- ประกาศทุนการศึกษาบุตร ประจำปี  2563 - แบบฟอร์มทุนเรียนดี  {{title}}...

รายละเอียด

...

ชี้แจงการลงทุนในหุ้นกู้การบินไทย

{{title}}

 รายละเอียด

...

เลื่อนเวลาทำการ

{{title}}

 รายละเอียด

...

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ...

 รายละเอียด

...

กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 50 ปี แต่รับราชการหรืองานประจำตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

  กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 5...

 รายละเอียด

...

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน สอมธ.

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรกฎาคม  ...

 รายละเอียด

...

เลื่อนเวลาทำการ

{{title}}

 รายละเอียด

...

เพิ่มมาตรการช่วยเหลือ สมาชิก

เพิ่มมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นสำหรับสมาชิกที่ใช้ทุนเรือนหุ้น เงินฝาก เป็นประกัน   ...

 รายละเอียด


วีดีโอ


เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 รศ.ว่าที่ ร้อยตรี ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ ประธานกรรมการ ชี้แจงการลงทุนในหุ้นกู้การบินไทย แก่สมาชิก ท่าพระจันทร์ ศุนย์รังสิต ศูนย์ลำปางและพัทยา

ประธานกรรมการ ให้สัมภาษณ์สร้างความเชื่อมั่นแก่สมาชิก กรณีหุ้นกู้การบินไทย

ประธานกรรมการ


รศ. ว่าที่ ร.ต. ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ 

คณะกรรมการชุดที่ 49


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะยาว 4.00%
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะสั้น สัญญาเดิม 3.50% สัญญาใหม่ 3.40%
@ 1 มี.ค. 63
เงินให้กู้แก่สมาชิก 5.00%
@ 1 มี.ค. 59

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ออมทรัพย์ 0.75%
ออมทรัพย์สินทวี 1.00%
ออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ 2.00%
ประจำทวีทรัพย์ 2.50%
ฝากประจำ 3 เดือน 2.25%
ฝากประจำ 6 เดือน 2.50%
ฝากประจำ 9 เดือน 2.50%
ฝากประจำ 12 เดือน 2.75%
ฝากประจำ 24 เดือน 3.00%
ฝากประจำ 36 เดือน 3.25%
ฝากประจำ 48 เดือน 3.40%
ฝากประจำ 60 เดือน 3.50%
@19 ก.พ.2563