ภาพข่าวกิจกรรม

รายงานต่างๆ...

ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ 2563

ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ 2563 {{title}}

รายละเอียด

...

ประกาศยกเลิกการรับรองของผู้บังคับบัญชา

ประกาศยกเลิกการรรับรองของผู้บังคับบัญชา {{title}}

รายละเอียด

...

ลดอัตราดอกเบี้ยเงนกู้, ปรับปรุงหลักเกณฑ์เงินกู้สามัญ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้,ปรับปรุงหลักเกณฑ์เงินกู้สามัญ ปรับปรุงสิทธิของสมาชิกตามสถานภาพการจัางงา...

รายละเอียด

...

แจ้งเวลาเปิด-ปิดทำการ

- ประกาศ {{title}}

 รายละเอียด

...

การประกันอุบัติเหตุ (รายชื่อโรงพยาบาล)

รายชื่อ โรงพยายาล กรุงเทพและปริมณฑล รายชื่อ  โรงพยาบาล ภาคกลาง รายชื่อ โรงพยาบาล ...

 รายละเอียด

...

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

{{title}}

 รายละเอียด

...

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ...

 รายละเอียด

...

กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 50 ปี แต่รับราชการหรืองานประจำตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

  กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 5...

 รายละเอียด

...

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน สอมธ.

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรกฎาคม  ...

 รายละเอียด

...

"สายใยไม่เกษียณ" เราจะคิดถึงกัน ไม่มีวันสิ้นสุด 18 กันยายน 2563

"สายใยไม่เกษียณ" เราจะคิดถึงกัน ไม่มีวันสิ้นสุด 18 กันยายน 2563 {{title}}

 รายละเอียด

...

เพิ่มมาตรการช่วยเหลือ สมาชิก

เพิ่มมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นสำหรับสมาชิกที่ใช้ทุนเรือนหุ้น เงินฝาก เป็นประกัน   ...

 รายละเอียด


วีดีโอ


เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 รศ.ว่าที่ ร้อยตรี ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ ประธานกรรมการ ชี้แจงการลงทุนในหุ้นกู้การบินไทย แก่สมาชิก ท่าพระจันทร์ ศุนย์รังสิต ศูนย์ลำปางและพัทยา

ประธานกรรมการ ให้สัมภาษณ์สร้างความเชื่อมั่นแก่สมาชิก กรณีหุ้นกู้การบินไทย

ประธานกรรมการ


รศ. ว่าที่ ร.ต. ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ 

คณะกรรมการชุดที่ 49


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะยาว 4.00%
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะกลาง 3.40% สัญญาเดิม 3.50%
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะสั้น 3.20% 
@ 1 ก.ย. 63
เงินให้กู้แก่สมาชิก 4.75%
ตั้งแต่ 1 ตุุลาคม 2563

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ออมทรัพย์ 0.75%
ออมทรัพย์สินทวี 1.00%
ออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ 2.00%
ประจำทวีทรัพย์ 2.25%
ฝากประจำ 3 เดือน 2.00%
ฝากประจำ 6 เดือน 2.25%
ฝากประจำ 9 เดือน 2.25%
ฝากประจำ 12 เดือน 2.50%
ฝากประจำ 24 เดือน 2.75%
ฝากประจำ 36 เดือน 3.00%
ฝากประจำ 48 เดือน 3.15%
ฝากประจำ 60 เดือน 3.25%
@31 ส.ค.2563