ภาพข่าวกิจกรรม

รายงานต่างๆ...

รายงานย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน

รายงานย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ณ วันที่  31 ธันวาคม  2562 รายงานย่อแสดงทรัพย์ส...

รายละเอียด

...

รายงานกิจการประจำปี 2562

รายงานกิจการประจำปี  2562 {{title}}

รายละเอียด

...

จุลสารประจำเดือน

- จุลสารประจำเดือนมกราคม 2563 {{title}}

รายละเอียด

...

ผลการดำเนินการไปไปตามเป้าหมาย

ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย จ่ายปันผลได้ 7% เฉลี่ยคืน 15 % รอที่ประชุมใหญ่อนุมัติอีกครครั้ง ...

 รายละเอียด

...

การประกันอุบัติเหตุ (รายชื่อโรงพยาบาล)

รายชื่อ โรงพยายาล กรุงเทพและปริมณฑล รายชื่อ  โรงพยาบาล ภาคกลาง รายชื่อ โรงพยาบาล ...

 รายละเอียด

...

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ...

 รายละเอียด

...

กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 50 ปี แต่รับราชการหรืองานประจำตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

  กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 5...

 รายละเอียด

...

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน สอมธ.

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรกฎาคม  ...

 รายละเอียด

...

สอมธ. ร่วมบรรยายให้ความรู้ แก่สมาชิกสังกัดกองแผนงาน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมมอบเงินสนับสนุนการสัมมนา จำนวน 3,800 บาท

สอมธ. นำโดย รศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์  พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าท...

 รายละเอียด

...

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดี กับคณะทันตแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี ในวันที่ 21 ก.พ. 2563

{{title}}

 รายละเอียด

...

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดี กับคณะสหเวชศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 24 ปี ในวันที่ 21 ก.พ. 2563

{{title}}

 รายละเอียด


วีดีโอ


วีดีทัศน์แนะนำ สอมธ.

ประธานกรรมการ


รศ. ว่าที่ ร.ต. ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ 

คณะกรรมการชุดที่ 49


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะยาว 4.00%
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะสั้น สัญญาเดิม 3.50% สัญญาใหม่ 3.40%
@ 1 มี.ค. 63
เงินให้กู้แก่สมาชิก 5.00%
@ 1 มี.ค. 59

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ออมทรัพย์ 0.75%
ออมทรัพย์สินทวี 1.00%
ออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ 2.00%
ประจำทวีทรัพย์ 2.50%
ฝากประจำ 3 เดือน 2.25%
ฝากประจำ 6 เดือน 2.50%
ฝากประจำ 9 เดือน 2.50%
ฝากประจำ 12 เดือน 2.75%
ฝากประจำ 24 เดือน 3.00%
ฝากประจำ 36 เดือน 3.25%
ฝากประจำ 48 เดือน 3.40%
ฝากประจำ 60 เดือน 3.50%
@19 ก.พ.2563