ภาพข่าวกิจกรรม

รายงานต่างๆ...

ผลการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการประจำปี 2564

ประกาศ ผลการหยั่งเสียงเลือกตั้ง กรรมการประจำปี  2564   {{title}}

รายละเอียด

...

เรื่อง การปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ที่มียอดคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท

ประกาศ เรื่องการปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มียอดคงเหลือกต่ำกว่า  500 บาท และไม่มีการเคลื่...

รายละเอียด

...

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์

ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ {{title}}

รายละเอียด

...

ย้ายหน่วยเลือกตั้ง

{{title}}

 รายละเอียด

...

การประกันอุบัติเหตุ (รายชื่อโรงพยาบาล)

รายชื่อ โรงพยายาล กรุงเทพและปริมณฑล รายชื่อ  โรงพยาบาล ภาคกลาง รายชื่อ โรงพยาบาล ...

 รายละเอียด

...

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

{{title}}

 รายละเอียด

...

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ...

 รายละเอียด

...

กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 50 ปี แต่รับราชการหรืองานประจำตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

  กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 5...

 รายละเอียด

...

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน สอมธ.

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรกฎาคม  ...

 รายละเอียด

...

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2563

สอมธ. จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี  2563 เมื่อวันที่  18 พฤศจิกายน  2...

 รายละเอียด

...

สอมธ. ให้บริการถอนเงินผ่านระบบ ATM

    {{title}}

 รายละเอียด

...

บริการถอนเงินฝากผ่านระบบ ATM

{{title}}

 รายละเอียด


วีดีโอ


เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 รศ.ว่าที่ ร้อยตรี ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ ประธานกรรมการ ชี้แจงการลงทุนในหุ้นกู้การบินไทย แก่สมาชิก ท่าพระจันทร์ ศุนย์รังสิต ศูนย์ลำปางและพัทยา

ประธานกรรมการ ให้สัมภาษณ์สร้างความเชื่อมั่นแก่สมาชิก กรณีหุ้นกู้การบินไทย

ประธานกรรมการ


รศ. ว่าที่ ร.ต. ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ 

คณะกรรมการชุดที่ 49


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะยาว 4.00%
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะกลาง 3.40% สัญญาเดิม 3.50%
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะสั้น 3.20% 
@ 1 ก.ย. 63
เงินให้กู้แก่สมาชิก 4.75%
ตั้งแต่ 1 ตุุลาคม 2563

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ออมทรัพย์ 0.75%
ออมทรัพย์สินทวี 1.00%
ออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ 2.00%
ประจำทวีทรัพย์ 2.25%
ฝากประจำ 3 เดือน 2.00%
ฝากประจำ 6 เดือน 2.25%
ฝากประจำ 9 เดือน 2.25%
ฝากประจำ 12 เดือน 2.50%
ฝากประจำ 24 เดือน 2.75%
ฝากประจำ 36 เดือน 3.00%
ฝากประจำ 48 เดือน 3.15%
ฝากประจำ 60 เดือน 3.25%
@31 ส.ค.2563