ภาพข่าวกิจกรรม

รายงานต่างๆ...

ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ วิธีการสอบคัดเลือกเจ้าหน...

รายละเอียด

...

โครงการปรับโครงสร้างหนี้

- แนวทางช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด  - คำขอผ่อ...

รายละเอียด

...

รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

-  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์  -  ใบสมัคร - รายละเอ...

รายละเอียด

...

แจ้งเวลาเปิด-ปิดทำการ

- ประกาศ {{title}}

 รายละเอียด

...

การประกันอุบัติเหตุ (รายชื่อโรงพยาบาล)

รายชื่อ โรงพยายาล กรุงเทพและปริมณฑล รายชื่อ  โรงพยาบาล ภาคกลาง รายชื่อ โรงพยาบาล ...

 รายละเอียด

...

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

{{title}}

 รายละเอียด

...

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ...

 รายละเอียด

...

กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 50 ปี แต่รับราชการหรืองานประจำตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

  กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 5...

 รายละเอียด

...

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน สอมธ.

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรกฎาคม  ...

 รายละเอียด

...

เพิ่มมาตรการช่วยเหลือ สมาชิก

เพิ่มมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นสำหรับสมาชิกที่ใช้ทุนเรือนหุ้น เงินฝาก เป็นประกัน   ...

 รายละเอียด

...

สอมธ. แจ้งเวลาเปิด-ปิดทำการ ในช่วงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปิดทำการชั่วคราว  {{title}}

 รายละเอียด


วีดีโอ


เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 รศ.ว่าที่ ร้อยตรี ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ ประธานกรรมการ ชี้แจงการลงทุนในหุ้นกู้การบินไทย แก่สมาชิก ท่าพระจันทร์ ศุนย์รังสิต ศูนย์ลำปางและพัทยา

ประธานกรรมการ ให้สัมภาษณ์สร้างความเชื่อมั่นแก่สมาชิก กรณีหุ้นกู้การบินไทย

ประธานกรรมการ


รศ. ว่าที่ ร.ต. ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ 

คณะกรรมการชุดที่ 49


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะยาว 4.00%
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะสั้น สัญญาเดิม 3.50% สัญญาใหม่ 3.40%
@ 1 มี.ค. 63
เงินให้กู้แก่สมาชิก 5.00%
@ 1 มี.ค. 59

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ออมทรัพย์ 0.75%
ออมทรัพย์สินทวี 1.00%
ออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ 2.00%
ประจำทวีทรัพย์ 2.50%
ฝากประจำ 3 เดือน 2.25%
ฝากประจำ 6 เดือน 2.50%
ฝากประจำ 9 เดือน 2.50%
ฝากประจำ 12 เดือน 2.75%
ฝากประจำ 24 เดือน 3.00%
ฝากประจำ 36 เดือน 3.25%
ฝากประจำ 48 เดือน 3.40%
ฝากประจำ 60 เดือน 3.50%
@19 ก.พ.2563