ภาพข่าวกิจกรรม

รายงานต่างๆ...

คำถามยอดฮิต FAQ

คำถามยอดฮิต  FAQ  1. เงินกู้ประเภทไหนบ้างที่สมาชิก ขอพักชำระหนี้ได้ ตอบ : เง...

รายละเอียด

...

การลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน

ขั้นตอนและวิธีการการลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน   {{title}}

รายละเอียด

...

มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกทางการเงิน ฉบับที่ 2

มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกทางด้านการเงิน ฉบับที่  2  - คำขอพักชำระหนี้เงินต้น...

รายละเอียด

...

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ...

 รายละเอียด

...

กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 50 ปี แต่รับราชการหรืองานประจำตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

  กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 5...

 รายละเอียด

...

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน สอมธ.

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรกฎาคม  ...

 รายละเอียด


วีดีโอ


วีดีทัศน์แนะนำ สอมธ.

ประธานกรรมการ


รศ. ว่าที่ ร.ต. ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ 

คณะกรรมการชุดที่ 49


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะยาว 4.00%
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะสั้น สัญญาเดิม 3.50% สัญญาใหม่ 3.40%
@ 1 มี.ค. 63
เงินให้กู้แก่สมาชิก 5.00%
@ 1 มี.ค. 59

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ออมทรัพย์ 0.75%
ออมทรัพย์สินทวี 1.00%
ออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ 2.00%
ประจำทวีทรัพย์ 2.50%
ฝากประจำ 3 เดือน 2.25%
ฝากประจำ 6 เดือน 2.50%
ฝากประจำ 9 เดือน 2.50%
ฝากประจำ 12 เดือน 2.75%
ฝากประจำ 24 เดือน 3.00%
ฝากประจำ 36 เดือน 3.25%
ฝากประจำ 48 เดือน 3.40%
ฝากประจำ 60 เดือน 3.50%
@19 ก.พ.2563